10
abr.2020

CORONELA DE BARCELONA – UNIFORMES 1713

La Coronela de Barcelona és la milícia gremial urbana -hereva de la host de la ciutat configurada en el segle XIII- responsable de les guàrdies de portes i muralles de la Ciutat en temps de guerra. Els gremis, o confraries d’oficis, aporten la totalitat dels seus homes. L’uniforme i l’equip és comú per a tots, cada gremi decideix el color de la casaca, però la gira, folre, calces i mitges són de color vermell.

PLANA MAJOR

Rafel Casanova

Coronel ¹

Hug de Sanjoan Tinent Coronel 2

Tinent Coronel

Sargent major

Sargent major

Bandera Coronela

¹ Conseller en Cap del Consell de Cent de la ciutat de Barcelona, elegit per votació anualment

Reg Concepcio 4 ajudant

Ajudants (tinent)

Ajudant pintat 2

Ajudants (alferes)

Tambor major 1711

Tambor major

Pagador

Veedor ²

Veedor

Pagador ²

² No estan sotmesos a uniformitat

OFICIALS I SUBALTERNS

Cia Adroguers 1710 Capita Viceç Duran

Capità
Cia. Adroguers i confiters

Cia Notaris Causídics 1710 Tinent Jeroni Planas

Tinent
Cia. Notaris causídics

Cia Hortolans Portal Nou Alferes pere Joan Bordas 1706

Alferes
Cia Hortolans portal nou

Cia Esteves Sergent

Sergent
Cia. Esteves

1r. BATALLÓ SANTÍSSIMA TRINITAT

Bandera del batalló, es desconeix el color de fons

Cia Confiters adroguers 1710

1a. Companyia ³

Confiters, adroguers

Cia Mercaders 1710

2a. companyia

Mercaders

Cia Mestres satres 1710

3a. companyia

Mestres sastres

Cia Manyans 1710 Granader

4a. companyia

Manyans, clavetaires, agullers

Cia Mestres de Cases 1710

5a. companyia

Mestres de cases, molers

³ És la companyia del Coronel

Cia Esparters 1710

6a. companyia

Esparters, capsers, torners

Cia espasers 1710

7a. companyia

Espasers, tapiners ⁴, oripellers ⁵, guadamassilers

Cia Estudiants de lleis 1710

8a. companyia

Estudiants de lleis

⁴ Fabriquen sandàlies, principalment per les dones, de tela fina amb una grossa sola de suro posada entre altres dues de cuiro
⁵ Fabriquen diversos ornaments de full de llautó prim i polit que brilla com l’or
⁶ Fabriquen peces de cuir adornat amb dibuixos estampats en pintura o en relleu

2n. BATALLÓ IMMACULADA CONCEPCIÓ

Bandera del batalló, es desconeix el color de fons

Cia Notaris Publics 1710

1a. Companyia

Notaris públics

Cia Paraires 1710

2a. Companyia

Paraires ⁷, tintorers de drap

Cia Calceters Cotoners 1710

3a. companyia

Calceters, cotoners, pallers, assaonadors, candelers de seu

Cia Julians 1710

4a. companyia

Julians ⁸

Cia Mariners 1710

5a. companyia

Mariners, mestres d’aixa

⁷ Prepararen la llana per a esser teixida
⁸ Gremis dels pentiners, guanters, sombrerers, ullerers, cartaires, soquers, ferreters que fan la festa gremial el dia de Sant Julià

Cia Forners 1710

6a. companyia

Flequers, forners

Cia Velluters 1710

7a. companyia

Velluters

Cia Espardenyers 1710

8a. companyia

Espardenyers

3r. BATALLÓ SANTA EULÀLIA

Bandera del batalló, es desconeix el color de fons

Cia Notaris Publics 1710

1a. Companyia

Notaris públics reials

Cia Sabaters 1710

2a. Companyia

Sabaters

Cia Boters 1710

3a. companyia

Boters

Cia Teixidors 1710

4a. companyia

Teixidors, retorcedors de llana, carders, garbelladors

Cia Flassaders 1710

5a. companyia

Flassaders, llibreters, vidriers, escultors, dauradors

Cia Barreters dagulla

6a. companyia

Barreters d’agulla, passamaners

Cia Bastaixos 1710

7a. companyia

Macips de ribera, bastaixos

4r. BATALLÓ SANTA MADRONA

Bandera del batalló, es desconeix el color de fons

Cia Candelers de cera Pintors 1710

1a. Companyia

Candelers de cera, pintors

Cia argenters 1710

2a. Companyia

Argenters

Cia Hortolans Sant Antoni 1706-1710

3a. companyia

Hortolans del Portal de Sant Antoni

Cia Teixidors lli 1710

4a. companyia

Teixidors de lli

Cia Corders de canem i viola

5a. companyia

Corders de cànem, corders de viola

Cia descarregadors 1710

6a. companyia

Descarregadors

Cia Velers 1710

7a. companyia

Velers ⁹

⁹ Fan tafetans i roba de seda

5è. BATALLÓ SANT SEVER

Bandera del batalló, es desconeix el color de fons

Cia Notaris causidics 1710

1a. Companyia

Notaris causídics

Cia Ferrers i calderers 1710

2a. Companyia

Ferrers, calderers

Cia Hortolans portal nou 1710

3a. companyia

Hortolans del Portal Nou

Cia Gerrers ollers 1710

4a. companyia

Gerrers, ollers, matalassers, perxers ¹º

Cia Daguers 1710

5a. companyia

Daguers, veïners

¹º Teixidor de cintes o teixits llargs i estrets de seda i passamaneria

Cia Carnissers 1710

6a. companyia

Carnissers

Cia Sabaters de vell 1710

7a. companyia ¹¹

Sabaters de vell

Cia Tintorers 1710

8a. companyia

Tintorers, retorcedors de seda, hostalers

Cia Estudians medicina teologia 1710

9a. companyia

Estudiants de medicina, filosofia i teologia

¹¹ Es desconeix el color de la casaca

6è. BATALLÓ MARE DE DÉU DE LA MERCÈ

Cia Esteves 1710

1a. Companyia

Esteves ¹² o Freners

Cia Fusters 1710

2a. Companyia

Fusters

Cia Mercers i botigues 1710

3a. companyia

Mercers, botiguers de teles

Cia Blanquers 1710

4a. companyia

Blanquers

Cia escudellers 1710

5a. companyia

Escudellers ¹³

¹² Gremis dels basters, llauners, armers i courers que fan la festa gremial el dia de Sant Esteve
¹³ Es desconeix el color de la casaca

Cia Taverners 1710

6a. companyia

Taverners

Cia Fadrins sastres 1710

7a. companyia

Fadrins sastres

Cia Revenedors 1710

8a. companyia

Revenedors

BANDERES DE LES COMPANYIES

Cada companyia d’un batalló disposa de la seva bandera. Les sis primeres companyies de cada batalló tenen en l’anvers el sant patró del gremi i les armes de la Ciutat, i en el revers les armes de Carles III amb l’escut del gremi. Es desconeix el color de fons de les banderes de les companyies.

A partir de la setena companyia de cada batalló la bandera és genèrica, en l’anvers les armes de la Ciutat i en el revers les armes de Carles III.

3é Batalló 2a. Cia. Sabaters

5é Batalló 6a. Cia. Carnissers

Bandera genèrica de companyia

Fonts:
DE CASTELLVÍ, Francesc. “Narraciones Históricas”, Madrid, Fundación Francisco Elías de Tejada, 1997
HERNANDEZ Xavier, RIART Francesc, “La Coronela de Barcelona 1705-1714” – Rafael Dalmau Editor, 2010
SERRA Francesc, RIART Francesc, “1713 La preparació de la Guerra dels Catalans”, Rafael Dalmau Editor, 2019

Text: J.BQ.E.

Dibuixos: Francesc Riart i Jou

0

Cistella de la compra