Condicions Generals

A la botiga en línia de Memorial 1714 trobaràs un ampli catàleg de llibres d’història, política, geografia, biografies, mapes, divulgació…. que recuperen la realitat nacional de Catalunya i l’espai geogràfic on s’ha desenvolupat.

Condicions Generals de Compra

Memorial 1714, amb domicili social a Barcelona, Plaça del Fossar de les Moreres 2-4 baixos, G59329995, ven al client (qualsevol persona física o jurídica que formalitzi una compra a Memorial 1714, de qualsevol dels productes catalogats en el web www.memorial 1714.cat, a través de la “Botiga” del web) els productes detallats en la comanda/factura, segons les següents condicions:

Transport i enviament

L’enviament de la comanda es realitzarà a l’adreça indicada pel client. Memorial 1714 no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no pugui realitzar-se per causes alienes a Memorial 1714, com, entre altres causes, la inexactitud de les dades o l’absència del destinatari.

Teniu dos sistemes de recepció de les vostres comandes:

Enviament per correu postal

Memorial 1714 efectua el lliurament de la comanda mitjançant correu postal. En cada comanda s’indica els cost del transport.

Recollida a la seu de Memorial 1714

Plaça del Fossar de les Moreres 2-4 baixos. Barcelona. Horari: diumenges de 10 a 13h. Sense cost d’enviament.

Pagament de les comandes

Disposem de 2 sistemes de pagament totalment segurs.

Pay Pal

El pagament a través d’aquesta plataforma és totalment segur i va lligat al teu compte corrent o a una targeta de crèdit, segons la teva preferència.

Transferència bancària

Podeu efectuar el pagament per transferència bancària al número de compte:

ES52 2100 1089 7202 0003 8889

Cal ingressar l’import total de la comanda. En el concepte de la transferència cal incloure el número de la comanda/factura.

L’enviament de la comanda s’efectuarà un cop rebuda la transferència bancària amb el número de comanda/factura corresponent.

Cancel·lació d’una comanda

La comanda es pot cancel·lar fins el moment en que l’ enviament sigui efectiu. Si Memorial 1714 rep l’avís de cancel·lació un cop la comanda ja està enviada es considerarà una devolució.

Per cancel·lar una comanda s’haurà d’enviar un correu electrònic a botiga@memorial1714.cat indicant el número de comanda/factura.

En cas d’haver pagat la comanda, els diners seran retornats en la seva totalitat per mitjà de transferència bancària al compte corrent enviat a través de correu electrònic a botiga@memorial1714.cat

Devolució d’una comanda

Les devolucions poden fer-se fins a 15 dies després d’ haver efectuat la comanda. Les despeses totals de transport (enviament i devolució) són a càrrec del client.

Els productes s’han de retornar en perfecte estat i no s’acceptarà cap producte que contingui senyals d’haver estat utilitzat. Els productes s’han d’enviar per correu postal amb l’embalatge que garanteixi la seguretat dels productes. No s’acceptarà cap paquet que arribi amb la modalitat de contra reembossament.

L’import d’una devolució serà retornat per transferència bancària al compte corrent enviat a través de correu electrònic a botiga@memorial1714.cat

Queden exclosos d’ aquest cas aquelles devolucions que es derivin d’ un error nostre o d’ algun defecte del producte o en el transport. En aquest cas Memorial 1714 canviarà el producte defectuós per un altre igual, o similar si està esgotat, i es farà càrrec de les despeses de devolució i nou enviament. En el cas que no es pogués fer el canvi es reintegrarà l’import.

Disponibilitat

No podem garantir una disponibilitat absoluta en el moment de realitzar la compra. Si el producte està esgotat se li comunicarà al client per si vol substituir-lo o cancel·lar la comanda.

Descripcions i preus

Les dades i descripcions que apareixen a la web corresponen a les subministrades pels proveïdors dels productes. Memorial 1714 no assumeix la responsabilitat sobre qualsevol dada errònia proporcionada pel proveïdor, o per un error tipogràfic o aritmètic que pugui constar a la web.

Confidencialitat de les dades

Memorial 1714 garanteix el compliment amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal recollida en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD) i el Art. 81 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre (RDLOPD), així com la confidencialitat en l’ús de les dades. L’usuari podrà accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades en qualsevol moment mitjançant comunicació escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI i amb les instruccions precises per a aquest efecte a:

MEMORIAL 1714
Plaça del Fossar de les Moreres 2-4
08003 Barcelona
info@memorial1714.cat
G59329995

Jurisdicció

Les condicions d’aquest contracte es regiran i interpretaran conforme a la legislació actual espanyola. Per a la decisió de totes les qüestions en litigi derivades de l’execució i/o interpretació del present contracte, ambdues parts se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

0

Cistella de la compra