26
febr.2020

ESTRUCTURA REGIMENT D’INFANTERIA 1713

Exèrcit de la Generalitat de Catalunya (1713-1714)

El regiment és la unitat militar bàsica dels exèrcits dels segle XVIII. Està governat per un coronel. Es subdivideix en un nombre predeterminat d’unitats més petites, les companyies, que segueixen les ordenances de cada exèrcit. El regiment està compost d’una plana major i diverses companyies, cadascuna de las quals és una unitat indivisa formada per oficials, subalterns i tropa.

L’exèrcit de la Generalitat aixecat l’any 1713 s’estructura segons les “Reials ordenances de Carles III” de 1707, amb petites modificacions per adaptar-les a les seves particulars necessitats.

El peu recollit per la Generalitat varia del de Carles III en el nombre companyies i s’estableix:

Reg Infanteria 1713 1

La planta d’un regiment -establerta en les ordenances- es compleix en poques ocasions ja des del mateix moment de la lleva. El nombre total d’efectius acostuma a veure’s reduït perquè el regiment no s’aixeca al complert o per baixes -malats, ferits o morts-.

Reg Infanteria 1713 2
Reg Infanteria 1713 3
Reg Infanteria 1713 4

De les deu companyies del regiment tres que corresponen als oficials de més alta graduació: Coronel, Tinent coronel i Sergent major. Les sis companyies restants de fusellers i la de granaders s’anomenen pel nom del seu capità.

¹ La companyia del coronel no te capità. Un tinent fa la funció de capità i se’l nomena capità tinent, no és un grau, és un càrrec i per lo tant el sou és de tinent.
La companyia del tinent coronel no té capità. El tinent coronel exerceix de capità.
La companyia del sergent major no té capità. El sergent major exerceix de capità.

² Un tinent fa de capità tinent de la companyia del Coronel.

³ El furrier és un cap d’esquadra que exerceix la funció de furrier.

PLANTA DE REGIMENT D’INFANTERIA

 

Plana major

Reg Concepcio 1 Coronel

Coronel

Reg Concepcio 2 tinent coronel

Tinent coronel

Reg Concepcio 3 sargent major

Sergent major

Reg Concepcio 4 ajudant

2 Ajudants

Reg Concepcio 5 Furrier Major i Auditor

Furrier major

Reg Concepcio 6 Capella

Capellà

Reg Concepcio 5 Furrier Major i Auditor

Auditor

Reg Concepcio 7 Cirugia

Cirurgià

Reg Concepcio 8 Aju Cirugia Carceller i Criat

Ajudant cirurgià

Reg Concepcio 9 Tambor Major

Tambor major

Reg Concepcio 8 Aju Cirugia Carceller i Criat

Carceller

Reg Concepcio 8 Aju Cirugia Carceller i Criat

Criat del carceller

Oficials

Reg Concepcio 10 capita

7 Capitans fusellers

Reg Concepcio 11 tinent

Capità tinent

Subalterns

Reg Concepcio 11 tinent

9 Tinents

Reg Concepcio 12 alferes

9 Alferes

Reg Concepcio 14 Sergent

20 Sergents

Reg Concepcio 13 Bandera

Alferes abanderat

Fusellers

Reg Concepcio 15 Soldat

27 Caporals

Reg Concepcio 15 Soldat

9 Furriers

Reg Concepcio 15 Soldat

810 Fusellers

Reg Concepcio 17 Tambor

9 Tambors

Granaders

Reg Imma. Concepció, granader

3 Caporals

Reg Imma. Concepció, granader

Furrier

Reg Imma. Concepció, granader

80 Granaders

Reg Concepcio 17 Tambor

Tambor

Regiment d’infanteria

De les nou companyies de fusellers, tres corresponen als oficials de més alta graduació: Coronel, Tinent coronel i Sergent major. Les sis restants companyies de fusellers i la de granaders s’anomenen pel nom del seu capità.

El desplegament del regiment sobre el terreny -la posició que ocupen les diferents companyies- no s’especifica en les reials ordenances. Tampoc s’especifica la posició de la plana major, ni el desplegament dins de les companyies.

Planta d’una companyia de fusellers

Planta d’una companyia de granaders

Fonts:
Nuevo reglamento assi por el rango de generales como de regimientos…” (Reials ordenances de Carles lll), Imprès per Rafel Figaró, Barcelona 1707- Osterreichiche Nationalbibliotheck, 37.B.47
DE CASTELLVÍ, Francesc. “Narraciones Históricas Tomo III”, Madrid, Fundación Francisco Elías de Tejada, 1997
SERRA Francesc, RIART Francesc, “1713 La preparació de la Guerra dels Catalans”, Rafael Dalmau Editor. 2019

Text: J.BQ.E.

Dibuixos: Francesc Riart i Jou

0

Cistella de la compra