11
Feb2020

VESTITS HOMES 1705-1714

Vestits homes / nens classe mitjana 1705-1714

A Catalunya el vestit dels seus ciutadans segueix les tendències de la moda pròpies del seu temps. Les classes mitjana i baixa no queden fora d’aquests canvis, lògicament de manera molt menys marcada que la classe alta, però la seva forma de vestir també evoluciona amb el pas del temps. Ens ho confirmen tant en les fonts iconogràfiques conservades com les documentals.

A mode d’exemple aquests canvis es poden veure reflectits en detalls com l’aparicio del sombrero tricorni, de les sabates de dos dits i mitg de taló tancades amb una sivella de llautó, i en que tant la jupa com la camisola ja no tenen el faldó cosit per la cintura com l’antic gipó. Com a punt i final, en cassos puntuals la classe mitjana benestant porta casaca, corbata i jupa confeccionada seguint els estandarts marcats per la moda francesa.

Homes 1
Homes 2
Calcilles

NOMENCLÀTOR

Sombrero. Tricorni de feltre de llana habitualment negre. Es portat per un 95 per cent dels homes.

Cinta de tafetà. Es d’uns 3 dits d’amplada i de color negre. Serveix per recollir els cabells llargs a mode de cua de cavall. Es propi de la classe mitjana benestant.

Corbata. Peça de llenç llarga que es porta donant 2 voltes al coll deixant-la penjar un pam o pam i mig en forma de pala. Es poc habitual en aquest nivell social.

Camisa. Peça de roba crua – de lli o coto – que es porta a sota de tot. Arriba fins a mitges cuixes i fa de roba interior. Tothom en té, en aquest nivell social entre 6 i 10 i en la classe baixa entre 1 i 3 per persona. Es pot rentar be cosa que permet un bon grau d’higiene personal.

Camisola. Peça de roba semblant a la jupa però amb els faldons curts, d’entre 4 dits a 1 pam i mig. Habitualment es de llana, drap o estamenya de colors vius principalment roig i groc, però també pot ser verda, blava, musca, blanca i alguns cops negra. Folrada de llenç cru. La porta un 70 per cent dels homes ja que es mes barata que la jupa.

Casaca. Es la Peça principal del vestit masculí. Feta de drap de llana de diferents colors principalment burell, blau, obscur o blanquinós i ocasionalment de tots colors com la jupa. Te una llargada fins al genoll. Esta folrada d’estamenya de color. Es una peça cara per lo que el percentatge d’utilització en aquest nivell social no passa del 30 per cent.

Gambeto. Es la versió senzilla de la casaca de la que es diferencia per no tenir els plecs laterals anomenats motlle, i un vol de baix molt mes petit, en la casaca es de 22 pams i en el gambeto de 12. La llargada es la mateixa. Fet de drap de llana habitualment de color burell, ocasionalment també pot tenir altres colors com musc, gris, blau etc. Va forada d’estamenya de color com la casaca. La porten un 70 per cent dels homes de classe mitjana.

Jupa. Es la peça que va a sota de la casaca i alguns cops també del gambeto. Es d’una forma igual a la camisola però mes llarga, fins a gaire bé mig pam llarg per sobre del genoll. Esta feta de drap de llana dels mateixos colors que la camisola. Folrada de drap com la camisola. La porten un percentatge baix d’homes.

Calces. Van de la cintura als genolls. Son fetes de llana de tota mena de colors i de vegades folrades de llenç.

Mitjes. Fetes de llana, son llargues fins a tapar la cassoleta del genoll, encara que molts homes les porten per sota les calces i en alguns cops per sota de calçons i calcilles. Poden ser de tots colors. Porten com a reforç una puntera de llana i una talonera també de llana.

Sabates. Fetes de cuir de vaqueta de moscovia. Tenen una sola gruixuda i un taló alt de dos dits i mig. Van fermades per una sivelles de llautó. Habitualment son de color negre. Els homes en porten en un alt percentatge, al voltant de 80 per cent.

Espardenyes. Fetes amb cànem. Els homes en porten en un percentatge mes aviat baix. La resta porten espardenyes embetades de diferents colors. Només els molt pobres van ocasionalment descalços.

Calçons. Proteccions de les cames que van des de sota del genoll fins als turmells. Van botonats per la part exterior. Poden ser de cuir, d’ant o de llana de diferents colors.

Calcilles. Proteccions de les cames que tapen la cassoleta del genoll i baixen fins a cobrir la part de sobre del pont del peu. Botonats de dalt a baix per la part de fora van fermats per sota del genoll. Poden ser de cuir, d’ant o de llana de diferents colors.

Barretina. Gorra a mode de gorro frigi feta de llana. Pot ser de diferents colors, vermell, musc, blau, blanc. No es habitual portar-ne i nomes ho fan un 3 per cent dels homes. Gairebé tothom en té i les utilitzen de manera ocasional quan el sombrero tricorni es fa molest, com pot ser durant una travessa o viatge. També hi han barretines amb borla per dormir fetes de llenç.

El vestit dels nens, quan ja no porten bolquers, es igual al dels homes.

Nens 1700

Per complementar la informació vegeu també:

https://www.memorial1714.cat/vestits-dones-1705-1714/

Text: J.BQ.E.

Dibuixos: Francesc Riart i Jou

0

Cistella de la compra