Barcelona 1714. Jacques Rigaud: Crònica de tinta i pólvora

Barcelona 1714. Jacques Rigaud: Crònica de tinta i pólvora (2014)
El setge de Barcelona com a lliçó militar a principis del segle XVIII.

Estudi dels 6 gravats que Jacques Rigaud, un dels millors gravadors de l’Europa del segle XVIII, va realitzar sobre el setge de Barcelona l’any 1714. Els gravats van ser concebuts com un material didàctic sobre les tàctiques més avançades de l’època de com es defensa i com s’ataca una plaça assetjada. Imprescindible per comprendre el setge de Barcelona del 1714.

F. Xavier Hernàndez Cardona i Francesc Riart Jou són els autors de l’estudi que va fixar quan havien estat fets els gravats, qui n’havia estat el seu autor i per quin motiu els va fer.

Cada un dels sis gravats il·lustra una de les diferents fases que componen l’atac i defensa d’una plaça assetjada.

L’exposició consta de 21 plafons, un primer plafó introductori seguit dels 18 que constitueixen l’exposició, l’eix de la qual són els 6 gravats de Jaques Rigaud amb les explicacions i comentaris sobre els seus detalls, per acabar amb els dos últims panells que contrasten la realitat del setge de Barcelona de 1714.

0

Cistella de la compra