22
gen.2020

BAN DE GUERRA 1713

9 de juliol de 1713

 

CONTEXT

Escut de la Diputació del General del Principat de Catalunya (1714)

Sense la presència del rei no es poden convocar les Corts, per aquesta raó la Conferència dels Tres Comuns convoca a Barcelona una Junta General de Braços.

Després d’exposar cadascun les seves raons, el dia 6 de juliol de 1713 la Junta pren la resolució de continuar la guerra en nom de Carles III contra Felip IV -V de Castella- per mantenir el jurament de fidelitat fet al rei Carles III en les Corts de 1706 i per la conservació de les Llibertats i Privilegis dels Catalans.

El dia 9 de juliol la Junta de Braços crea la Junta de 36 i, amb el Consell de Cent, traspassen el poder a la Diputació del General del Principat de Catalunya per tal de preparar-se per la guerra, en la que ja no pot comptar amb la participació dels aliats. El mateix dia 9 de juliol dona ordre d’editar i pregonar un ban de guerra per a donar a conèixer als ciutadans de Barcelona, i de tot el Principat, la decisió presa.

També el dia 9 de juliol la Diputació del General ordena editar un segon ban on fa una crida per tal d’allistar els soldats que nodriran els regiments de cavalleria i infanteria i, en 15 dies, aixeca un exèrcit regular totalment equipat.

Comença la Guerra dels Catalans en defensa del Principat i de les seves llibertats, lleis, constitucions, usos i costums.

TEXT DEL BAN DE CONTINUACIÓ DE LA GUERRA

 

“ARA ESCOLTEU TOTS GENERALMENT

Que es fa saber, de part de l’Excel·lentíssim i Fidelíssim Consistori, dels Excel·lentíssims i Fidelíssims diputats i oïdors de comptes de l’Excel·lentíssim i Fidelíssim Principat de Catalunya, seguint la resolució deliberada pels Excel·lentíssims i Fidelíssims Braços generals el dia 6 del corrent mes i any, pel present pregó i edicte que:

L’Excel·lentíssim i Fidelíssim Principat de Catalunya convocat en Braços generals el sobredit any i dia, ha deliberat continuar la guerra en nom de la Sacra Cesària Catòlica Reial Majestat de l’emperador i rei nostre senyor (Déu lo guardi) per mantenir-se vassalls de la sobredita S.C.C.R.M. segons la llei establerta en Corts generals celebrades en l’any 1706 i per a conservar les lleis, constitucions, privilegis, honors, costums i prerrogatives, que el sereníssim duc d’Anjou ha derogat volent que el present Principat de Catalunya s’entregui a discreció i que els naturals i habitants no gaudeixin en endavant de més llei ni privilegi que al seu arbitri vulgui imposar-los.

Per tant, declaren que del dia present en endavant tots els naturals i habitants del present Principat tinguin, reputin i tractin per enemics a tots els súbdits i vassalls tant del sobredit sereníssim duc d’Anjou com els súbdits i vassalls de la majestat del rei de França, puix aquest és aliat, ajuda i afavoreix els designis del sobredit sereníssim duc d’Anjou.

Per tant, es prohibeix sota les penes establertes pel crim de lesa majestat que del dia present en endavant ningú s’atreveixi a tenir comunicació ni tracte per escrit ni de qualsevol altre manera amb els dits vassalls i súbdits si no volen ser tractats com a vassalls inobedients de l’emperador i rei nostre senyor i enemics de la pàtria.

Per què les dites coses siguin a tots notòries, manen els Excel·lentíssims i Fidelíssims senyors diputats es faci i publiqui el present ban i pregó en els llocs acostumats de la present ciutat i en totes les altres parts on convingui i sigui menester.”

TEXT DEL BAN PER ALLISTAR SOLDATS I AIXECAR REGIMENTS

 

“ARA ESCOLTEU TOTS GENERALMENT

Us notifican i fan saber, de part dels Excel·lentíssims i Fidelíssims Srs. Diputats del General del Principat de Catalunya, residents en Barcelona; i per deliberació i intervenció dels Excel·lentíssims i Fidelíssims Srs. oïdors de comptes, fet en el present dia, en el nostre consistori, seguint l’advertiment dels Excel·lentíssims i Fidelíssims braços generals militar i reial.

Que havent resolt les precaucions en la defensa de les places fortes i fronteres del present Principat, no permetent que els enemics les ocupin, en interés de la major seguretat de les generals constitucions, usos i costums, llibertats i privilegis, tant dels comuns com dels particulars, aixì dels eclesiàstics com seculars, mantenir-se sota el domini de l’emperador i rei Nostre Senyor que Déu guardi: per tant, qui vulgui adscriure’s per servir, acudeixi a la Diputació de Catalunya on se’ls destinarà plaça, i si cosos sencers tant de cavalleria com de infanteria volen concórrer i cooperar en dita precisa i necessaria empresa, serán admesos a sou en igual conformitat, mantenint els oficials els seus llocs.

I per què les dites coses siguin noticia per a tots, manen els Excel·lentíssims i Fidelíssims es faci i publiqui el present ban i crida, en els llocs acostumats de la present ciutat de Barcelona, i altres viles i llocs del present Principat, i on convingui i sigui menester. Donat a Barcelona el 9 de juliol de 1713

D. Francesc de Solà de Sant Esteve
D. Raymundus de Codina i de Ferreres i S.M.G. c. f.
Lloc del segell”

Font:

DE CASTELLVÍ, Francesc. Narraciones Históricas Tomo III, Madrid, Fundación Francisco Elías de Tejada, 1997

BRUGUERA, Mateu, Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona y heroica defensa de los fueros y privilegios de Cataluña del 1713 y 1714, Barcelona, Fiol i Gros.

Composició: J.BQ.E.

0

Cistella de la compra