19
febr.2020

PAGUES I PROVISIONS EXÈRCIT DE CARLES III

20 de març de 1706

Relació dels oficials majors i Plana Major de l’exèrcit, dels regiments de cavalleria, dragons, infanteria i reial guàrdia catalana, amb les pagues i racions segons decret de 20 de març de 1706. La paga que cobren els oficials és el sou. La paga dels soldats s’anomena socors.

Tant les Reials Ordenances de Carles lll com Francesc de Castellví utilitzen com a unitat monetària la pataca, equivalent al ral de 8 català. Aquest nom de pataca és el que van donar els anglesos quan van prendre la flota que venia d’Amèrica en la batalla de Vigo.

La unitat monetària de l’època és la lliura.

1 lliura = 20 sous
1 sou = 12 diners
1 ral de 8 = 1 lliura i 8 sous = 1 pataca

Per lo tant, el soldat que cobra 3 patacas mensuals li equivalen a 4 lliures i 4 sous. Des del moment que assenten plaça com a soldats, l’habitatge, el vestit i la manutenció els paga el rei.

Per valorar el poder adquisitiu dels diferents sous només cal tenir present que un paleta, si treballa tot el més, cobra al voltant de 7 lliures al mes; un fadrí de gremi entre 10 i 12 lliures; un mestre de gremi 14 lliures. Però ells han de pagar-se l’habitatge, el vestit i la manutenció. També ajuda a veure la desproporció amb els sous dels oficials d’alta graduació.

Oficials majors i Plana Major

Regiment de la reial guàrdia catalana

Suma total: pa per dia 1.152; ordi per dia 56; patacas per mes 4.885.
*A l’exèrcit es denomina viu al que està en exercici d’un empleo.

Regiment de cavalleria cuirasses

S’inclouen els altres subalterns i oficis pertanyents al regiment.

Regiment de cavalleria dragons

Incloent els altres oficials subalterns, capellà, auditors i oficis necessaris en el regiment, total mensual: pa 705; ordi 686; patacas 3.155

Regiment d‘infanteria

Incloent els altres components necessaris en el regiment, total mensual: pa 1.706; ordi 30; patacas 3.560.
Cada regiment ha de disposar de 80 granaders, cadascun 2 pans; el capità, 4; el tinent, 3; els sergents, 3; els tambors, 2; els caporals, 2. La suma total del regiment: pa al dia 1.261; ordi 31; patacas al mes 3.880.

Font:
Nuevo reglamento assi por el rango de generales como de...”(Reials ordenances de Carles lll), Imprès per Rafel Figaró, Barcelona, 1707- Osterreichiche Nationalbibliotheck, 37.B.47
DE CASTELLVÍ, Francesc. “Narraciones Históricas”, Madrid, Fundación Francisco Elías de Tejada, 1997
Text: J.BQ.E.

0

Cistella de la compra