Participa

Aportació

Les aportacions s’adreçaran a MEMORIAL 1714, al numero de compte de La Caixa:

ES52 2100 1089 7202 0003 8889

Al fer l’aportació identifica’t amb el nom complet, el NIF i el concepte de la transfarència.

Per rebre el justificant de MEMORIAL 1714 així com el certificat fiscal, cal indicar el concepte de la transfarència, el nom complet, l’adreça, el NIF i el correu electrònic.

0

Cistella de la compra